ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดกาดเมฆ วัดกาดเมฆ ต.ชมพู

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการนำนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วม พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายเทียนพรรษา

วันที่ : 6 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ วัดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง