ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)
เพื่อสักการะและรำลึกถึงความดีของท่านที่เป็นผู้สร้างวีรกรรมกอบกู้เอกราชนครลำปาง
ภาพ : พงศ์พิสิฐ บุญยืน

วันที่ : 18 ก.ค. 2560  เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม