ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม ชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2560

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม ชี้แจงการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2560 สำหรับ ผู้กู้รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น และผู้กู้รายใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ที่จะต้องใช้ในการยื่น โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจง

วันที่ : 22 ก.ค. 2560  เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง