ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพรำลึกถึงคุณงามความดี พระคุณของผู้เป็นครู และร่วมกันสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมดังกล่าวมีพิธีการมอบพานเพื่อบูชาครูและการจัดการประกวดพานไหว้ครู โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี

วันที่ : 27 ก.ค. 2560  เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง