ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
งานบริจาคโลหิต สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

รายละเอียด : บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษา เข้าร่วมงานบริจาคโลหิต สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 26 ก.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง