ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน" 2560

รายละเอียด : งานกิจกรรมและกีฬา ร่วมกับ งานสวัสดิการและหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้นำนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 90 คน
เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560

วันที่ : 6 ส.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง