ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานสืบสานงานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่"

รายละเอียด : คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานสืบสานงานพระราชดำริ " รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่ "
และได้ร่วมจัดนิทรรศการ "ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"
โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ : 7 ส.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง