ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป
และร่วมถวายราชสดุดีและร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560  เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง