ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

รายละเอียด : คณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัตน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน

วันที่ : 12 ส.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง