ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเตรียมความพร้อม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560
ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
และพิธีซ้อม ในวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม 2560
เพื่อวางแผน และแจ้งกำหนดการจัดงาน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 24 ส.ค. 2560  เวลา : 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง