ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราลัญจกรส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัยและนาม "ราชภัฏ" อันหมายความว่า เป็นคนของพระราชา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ : 30 ส.ค. 2560  เวลา : 17.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง