ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2560
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 6 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา