ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ,โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
ภายใต้โครงการ "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่4"
เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปฺิดโครงการ
โดยมีนางรุ่งทรัพย์ เทียมจรรยา ผู้แทนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว สำหรับการจัดโครงการ
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่ร่วมในโครงการในครั้งนี้

รูปภาพ: กองพัฒนานักศึกษา ,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 12 ก.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง