ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลโครงการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม การประชุมจัดขึ้นเพื่อสรุปผล และวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ที่จะนำไปแก้ไขใน โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

วันที่ : 13 ก.ย. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง