ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
แถลงข่าวเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

วันที่ : 6 ต.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่