ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการเจ้าของหอพัก

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานสวัสดิการและหอพัก
ดำเนินการจัดการประชุมผู้ประกอบการเจ้าของหอพัก
เพื่อชี้แจงกฏหมายเกี่ยวกับหอพัก ให้กับผู้ประกอบการได้ดำเนินตามกฏหมาย
โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม
และได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.คันธวัฒน์ วังตา รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ผู้ประกอบการเจ้าของหอพักควรทราบ

วันที่ : 10 ต.ค. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง