ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง