ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙

รายละเอียด : พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต ครบ 1 ปี

วันที่ : 11 ต.ค. 2560  เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง