ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานกีฬา ดำเนินการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 12 ตุลาคม 2560 งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้มีการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในแต่ละชนิดกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันกีฬา ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 12 ต.ค. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง