ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 12 ต.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ :