ข่าวฝากประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (2018-06-20)
โทษและผลกระทบจากการเล่นการพนันฟุตบอล (2018-06-15)
เชิญชวนคัดเลือกจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีคัดเลือก โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย (2018-05-23)
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการ เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง 2561 (2018-05-16)
ค้นหางานและสมัครงาน กับ JOBTOPGUN (2018-04-09)
ลงชื่อจิตอาสา กิจกรรมโครงการ สงกรานต์ปลอดภัย ไร้หมอกควัน วันที่ 2-8 เมษายน 2561 (2018-03-28)
KTC ประกาศรับสมัครพนักงาน (2018-03-28)
โครงการอบรม "อาสาจราจร รุ่นที่ 1" (2018-03-22)
ขอให้ น.ศ. ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม ค่ายน้องใหม่ ลงชื่อซ่อมกิจกรรม (2018-03-09)
รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพี่เทคอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-03-09)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (2018-02-14)
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (2018-02-13)
ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา การแข่งขันกีฬา “กาสะลองเกมส์” ปีการศึกษา 2560 (2018-02-06)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาเข้าร่วมการประชุม (2018-01-30)
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต (2018-01-25)
ขอเชิญ น.ศ. ชั้นปีที่1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ (2018-01-19)
การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (2018-01-11)
รับสมัครทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2560 (2018-01-11)
ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (2018-01-11)
ขอเชิญ นักศึกษาร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (2017-12-26)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ลดหวาน ห่างไกลโรค" (2017-11-20)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา "เขลางค์นครเกมส์" (2017-11-09)
ประกาศ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการย้ายสิทธิบัตรทอง ประจำปีการศึกษา 2560 (2017-11-01)
แจ้งกำหนดการรับเอกสารผ่อนผันทหาร และเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นผ่อนผันทหาร 2560 (2017-10-19)
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดคำขวัญ ต่อต้านคอร์รัปชัน (2017-10-19)
ประกาศ ขั้นตอนการขอรับค่าบำรุงการศึกษา ตารมโครงการนักกีฬาดีเด่น 2560 (2017-09-08)
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความประสงค์จัดตั้งชมรม และต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2560 (2017-09-04)
ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ ฟ้าใสในมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (2017-08-31)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ (2017-08-17)
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560 (2017-08-17)
ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร (2017-08-16)
ประกาศ รับสมัครทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน และผลงาน ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (2017-08-04)
ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรม "พี่สอนน้อง" (2017-07-31)
ประกาศ มรลป. เรื่อง นโยบาย มรลป. ด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ-แนวปฏิบัติฯกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ (2017-07-25)
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม 2560 (2017-07-21)
ประกาศ รับสมัครนักกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) (2017-07-19)
ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (2017-07-18)
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา (2017-07-04)
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (แก้ไข 08-03-2018) (2017-07-04)
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนึกศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (2017-07-03)
ประกาศรายชื่อ "เพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง" รุ่นที่ 4 ปี60 (2017-06-24)
ประกาศรายชื่อ "เพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง" รุ่นที่ 3 ปี60 (2017-06-22)
ประกาศรายชื่อ เพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (2017-06-20)
ประกาศรายชื่อ เพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง รุ่นที่ 1 (2017-06-17)
ประกาศ เรื่องกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา 2560 (2017-06-01)
แจ้ง นศ. ที่ได้รับทุน ตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ (2017-05-26)
ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" 2560 (2017-05-22)
กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (2017-05-22)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญชวนคัดเลือกจ้างเหมาทำอาหารฯ-เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง ปี 2560 (2017-05-19)
รับสมัคร ทุนมูลิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2017-05-03)
ประกาศ ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนเจ้าคุณพระเทพปริยัติมงคล (2017-04-25)
เชิญชวนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY (2017-03-10)
ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเป็นพี่เทคอาสา ประจำปี 2560 (2017-03-06)
ขอเชิญ น.ศ.ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม"รักแบบไหน วัยฮอร์โมน" (2017-03-06)
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน (2017-03-02)
ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต (2017-02-28)
ขอเชิญ นักศึกษาเข้า ร่วมโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ (2017-02-27)
แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (2017-02-27)
ประกาศ การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ และผลการเรียนดีเด่น (2017-02-03)
เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ และข้าราชการ ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (2017-01-25)
ขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ LPRU. CAREER READY GUIDE. (2017-01-18)
แจ้งกำหนดการ ส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2559 (2017-01-17)
ให้นักศึกษา กยศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สตมวาร (100วัน) (2017-01-15)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน (2017-01-12)
ประกาศรับสมัคร ทุนเจ้าคุณพระเทพปริยัติมงคล (2017-01-09)
แจ้งกำหนดการ การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (2017-01-06)
แจ้งกำหนดการ ฝึกซ้อม ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ (2016-12-28)
ประกาศ ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา "ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 59" (2016-12-26)
ประกาศ เรื่องทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (2016-12-16)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ "Bike follow the King" (2016-12-16)
ประกาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (2016-12-09)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย GS KKU CAMP (2016-12-07)
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการอุดมศึกษา (2016-12-06)
แจ้ง เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 (2016-12-06)
ประกาศ ค่าบริการในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (2016-12-06)
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับ "ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย" (2016-11-24)
ประกาศ ขอให้ชมรมทุกชมรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของชมรม (2016-11-14)
รับสมัครงาน PART TIME ปฏิบัติงานด้านเอกสารการลงทะเบียน (2016-11-10)
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายและกีฬา “LPRU Exercise Sport” เพื่อสุขภาพ (2016-11-08)
แจ้ง กำหนดการส่งเอกสาร การกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2559 (2016-11-04)
แจ้ง จากงาน กยศ. น.ศ. ที่จะกู้ยืมเงิน 2/2559 ให้เข้าไปกรอกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan (2016-11-04)
งาน กยศ. ขอเชิญชวนนักศึกษา และพสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต (2016-11-03)
ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ,5 (ชาย ,หญิง) เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 (2016-11-01)
ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (2016-10-26)
กองพัฒนานักศึกษา จะเปิดดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙ (2016-10-19)
ประกาศ: งานประกันอุบัติเหตุ รับบัตรประกัน การ์ด (2016-10-10)
ขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่น้อยกว่า 3.60 (2016-10-04)
ประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (2016-09-28)
รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏลำปาง พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” (2016-09-26)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ LPRU Exercise Sport (2016-09-21)
พิธีทำบุญตักบาตรรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (2016-09-19)
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2016-09-15)
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (2016-09-14)
ขอเชิญนักศึกษา ส่งพานไหว้ครูเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงเงินรางวัล ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ (2016-09-07)
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานดีเด่น ที่ขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2558 (2016-09-05)
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (0000-00-00)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (2016-08-24)
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (2016-08-24)
ยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (0000-00-00)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" (0000-00-00)
ประกาศ จากงานห้องพยาบาล เรื่องขั้นตอนการเข้ารับบริการห้องพยาบาล (0000-00-00)
ประกาศ จากงานประกันอุบัติเหตุ กรณีขอรับเงินค่าสินไหม (0000-00-00)
ประกาศ จากงานผ่อนผันทหาร เรื่องเอกสารที่ต้องเตรียม (0000-00-00)