การจัดการความรู้ ( Knowledge Management )

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 1 การบริการที่ดี ปีการศึกษา 2558

          การเรื่องเล่า เงินที่หายไป โดย คุณสุพัทธ์ ขัดผาบ 
          การเล่าเรื่อง การใก้บริการยืมอุปกรณ์ โดย คุณพัชรินทร์ 
          การเล่าเรื่อง การบริการ โดย คุณเอกนรินทร์ 
          การเล่าเรื่อง การบริการที่ดี โดย คุณกันทิมา 
          การเล่าเรื่อง การบริการที่ดี โดย คุณณัฐวุฒิ 
          การเล่าเรื่อง การบริการที่ดี โดย คุณบุญรักษา 
          การเล่าเรื่อง การบริการที่ดี โดย คุณเปรมกมล 
          การเล่าเรื่อง การให้บริการ โดย คุณอลิศรา 
          การเล่าเรื่อง การให้บริการที่ดี สุขภาพดีมีขายมั้ย โดย คุณบัณฑิต 
          การเล่าเรื่อง ความประทับใจในการทำงาน โดย คุณพชรพร 
          การเล่าเรื่อง ความสามัคคีในการทำงาน โดย คุณโชติมนต์ 
          การเล่าเรื่อง จากรับสู่ลุก ปลุกพลังสร้างสรรค์ โดย คุณธิดารัตน์ 
          การเล่าเรื่อง ผมอยากเป็นนักเขียน โดย คุณอรรณพ 
          การเล่าเรื่อง ลูกค้าคนสำคัญของบริการ โดย คุณบุญญฤทธ ิ์