แจ้งขยายเวลา ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 กันยายน 2560
ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

โดยสามารถส่งผลงานได้ดังนี้

1. การประกวดคำขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

    1.1 ประกาศ มรลป. เรื่อง การประกวดคำขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

   1.2 ประชาสัมพันธ์คำขวัญ

   1.3 ใบสมัครคำขวัญ

 

2. การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา

    2.1 ประกาศ มรลป. เรื่อง การประกวดเรียงความมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

   2.2 ประชาสัมพันธ์เรียงความ

   2.3 ใบสมัครเขียนเรียงความ

3. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา

    3.1 ประกาศฯ เรื่อง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

   3.2 ประชาสัมพันธ์กล่าวสุนทรพจน์

   3.3 ใบสมัครกล่าวสุนทรพจน์

 

- สมัครและส่งผลงานด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา (ห้องงานแนะแนวและให้คำปรึกษา)  ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2560

- สอบถาม / ดูรายละเอียด ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (ห้องงานแนะแนวและให้คำปรึกษา)   

โทร 054-237399 ต่อ 4102 / http://snk.lpru.ac.th/main/index.php?page=page_detail&id=100&type=topic