แจ้งจาก งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่4"

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ในวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.054-237399 ต่อ 4103

***หมายเหตุ***

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ. หากบริจาคเลือด ผ่าน ได้รับ 7 ชั่วโมง กยศ.

- นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ. หากบริจาคเลือด ไม่ผ่าน ได้รับ 3 ชั่วโมง กยศ.

- นักศึกษาที่ไม่เป็นผู้กู้ กยศ. บริจาคเลือด ผ่าน ได้บาร์โค๊ดกิจกรรม 7 ชั่วโมง

- นักศึกษาที่ไม่เป็นผู้กู้ กยศ. บริจาคเลือด ไม่ผ่าน ได้บาร์โค๊ดกิจกรรม 3 ชั่วโมง