แจ้งจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏปลอดบุหรี่
" ฟ้าใสในมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ "
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น.
ณ มหาประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่เข้าร่วม ให้แต่งกายชุดกิจกรรม
*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่เข้าร่วม ให้แต่งกายชุดกิจกรรม