ประกาศ จากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

ร่วมเข้ารับการพิจารณา "ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2560" จำนวน 60 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติ ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อ
:แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

:แบบขอรับทุน 2560

:ประกาศ - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 2560


ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ นาสาวกรุณา แก้วด้วง (พี่ปอย) เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา โทร 054-237399 ต่อ 4102

***หมายเหตุ*** 
สามารถส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 เดือน มกราคม 2561