ประกาศ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับ

"ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย"

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา

"ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ปีการศึกษา 2559

จำนวน 60 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 

ให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ

มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

*** ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ***

*** ณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ***

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

        1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริม

        2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา