Untitled Document
WOWSlider generated by WOWSlider.com
1 2
html5 slideshow by WOWSlider.com v5.5
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557
กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ประจำปี 2557 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557
กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ประจำปี 2557 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557
กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ประจำปี 2557 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557 พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557
 
พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557 พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2557