119 หมู่ 9 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง  52100 โทร.054-241020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาระน่ารู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
กิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2559

วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ หอประชุมจันทน์ผา
งานราชการ
งานทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา
Iink
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงานจัดหางานลำปาง
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมยศ ยะม่อนแก้ว กรรมการสมาคม รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
new
วันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตราชภัฏลำปาง สืบสานปณิธานในหลวง ประจำปี 2559
ร่วมงานรดน้ำดำหัว อาจารย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2560
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
            สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง