119 หมู่ 9 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง  52100 โทร.054-241020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กลับหน้าหลัก
สาระน่ารู้
กองพัฒนานักศึกษา
Iink
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2560
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน