119 หมู่ 9 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง  52100 โทร.054-241020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมงานเกษียญอายุราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2559
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ หอประชุมจันทน์ผา
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อาวุโส มหาวิทยัลยราชภัฏลำปาง  ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ บริเวณอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
กลับหน้าหลัก
สาระน่ารู้
กองพัฒนานักศึกษา
Iink
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมยศ ยะม่อนแก้ว กรรมการสมาคม รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมื่อวันที่ 3 พฤศจกายน 2559
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน