วันที่
รายละเอียด
 
23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
สถานที่ : ห้องประชุม 200 อาคาร 45  
เวลา : 06.00-17.00
23 มีนาคม 2561 ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
สถานที่ : ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 08.00-16.00
22 มีนาคม 2561 คณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-17.00
23 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-17.00
15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาเคมี  
สถานที่ : รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รร.สบปราบวิทยาคม  
เวลา : 08.00-16.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 266 1 2 3 4 5