วันที่
รายละเอียด
 
18 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดกีฬา 8 ราชภัฏ "เขลางค์นครเกมส์"(คณะวิทย์)  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 15.00-17.00
18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไปกีฬา 8 ราชภัฏ (2)  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
17 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการฝ่ายบริการทั่วไปกีฬา 8 ราชภัฏ (1)  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
18 ธันวาคม 2560 เดินขบวนพิธีเปิดกีฬา 8 ราชภัฏ "เขลางค์นครเกมส์"  
สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัย  
เวลา : 15.00-19.00
16 ธันวาคม 2560 ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 8 ราชภัฏ (วันที่ 2)  
สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัย  
เวลา : 15.00-20.00
15 ธันวาคม 2560 ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 8 ราชภัฏ (วันที่ 1)  
สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัย  
เวลา : 15.00-19.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 204 1 2 3 4 5