วันที่
รายละเอียด
 
18 ตุลาคม 2560 โครงการสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  
เวลา : 06.00-17.00
25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมจิตอาสา  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 07.00-16.00
17 ตุลาคม 2560 กิจกรรมจิตอาสา  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 13.00-16.00
18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการโครงการเปิดโลกกิจกรรม  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00
18 ตุลาคม 2560 กฐินสามัคคี ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี  
สถานที่ : วัดหัวทุ่งสามัคคี อ.เมือง จ.ลำปาง  
เวลา : 13.00-16.00
16 ตุลาคม 2560 อบรมหลักสูตรโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 172 1 2 3 4 5